help je schoolbibliotheek

Fondsenwerving voor uw schoolbibliotheek

Hoe fondsenwerving uw schoolbibliotheek kan helpen?

juni 2016, de opening van de nieuwe schoolbieb. Met bovenmatige interesse keek ik naar de nieuwe schoolbieb van mijn 5-jarig dochtertje. Het eerste gevoel dat bij me opkwam: ´wat een beperkt aanbod voor zo’n grote school´. Ik dacht: ‘wat zou het effect zijn van een beperkte toegang tot deze bron van kennis’? En: ‘kan ik met mijn fondsenwerving ervaring een kleine bijdrage leveren aan het verbeteren hiervan’? Mede geïnspireerd door een rondvraag bij vrienden, die me bevestigden hetzelfde tekort op hun school te ervaren, geef ik hierbij 5 tips om uw schoolbibliotheek weer die onschatbare bron van kennis te laten worden maar zeker ook te laten blijven.

 

5 tips voor al uw schoolbibliotheek wensen

1: inventariseer

2: vertaal

3: de selectie

4: planning

5: vier het

 

Inventariseer de ‘gezondheid’ van het huidige aanbod

Leesbevordering start bij interesse en deze stimulans wordt deels veroorzaakt door de aantrekkingskracht van het aanbod in de schoolbieb. Wilt u de gezondheid van uw aanbod bepalen? Saneer dan eerst de kapotte, sterk verouderde, ongeschikte en niet aanspreekbare boeken. Bepaal samen met een ‘leesadviseur’, deskundigen van de Openbare Bibliotheek of onderzoek zelf welk aanbod het best past bij de verschillende leeftijdscategorieën. Zo krijgt u inzicht in uw tekort. De normen van de aantallen is: 5 titels per kind is voldoende, 8 titels is optimaal (bron: https://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl). Wat is uw behoefte?

 

Vertaal dit tekort van boeken naar een concreet financieel plaatje

Het tekort is bepaald? Het is vervolgens aan te raden om in uw calculatie uit te gaan van een gemiddelde boekprijs van € 12,50. U kunt er voor kiezen om een groeimodel te hanteren om daarmee binnen een periode van 5 jaar op de gewenste collectie te geraken. Maar wat als het in een keer gerealiseerd kan worden? U kunt het afstrepen van uw lijstje maar de grootste winst is uiteraard voor de kids die direct toegang hebben. Kleine tip; houdt u altijd rekening met 10% (www.leesmonitor.nu) vervanging per jaar door slijtage of verlies. Welk bedrag heeft u nodig?

 

Geen budget?  Selecteer een bibliotheekboeken inzamelactie

Van sponsorloop tot speculaaspoppenactie. Naast de acties die traditiegetrouw worden gesteund door scholen zoals de kinderpostzegelactie en Jantje Beton, is er een dalende trend aan opbrengst (bron www.ad.nl 4-11-2014) waarneembaar. De afgelopen jaren zijn er legio inzamelacties ontstaan om in de toenemende budgetbehoefte van scholen te voorzien. Activiteiten waarbij de opbrengst naar eigen wens te besteden is. Of wel; dat besteed kan worden aan de schoolbibliotheek, het speelplein, ict, etc. ´We hebben doelen te over door krimpende budgetten´. Dit is de realiteit. Maar hoe selecteer je de juiste inzamelactie? Kies een methode die past bij het doel! Maar zorg er bij voorkeur voor dat de kinderen actief betrokken worden en dat de school ontlast blijft. Focus brengt succes. Het kost een deel van de opbrengst maar uw collega’s hebben al een baan. Fondsenwerving is een specialisme. Spreek een winstpercentage af dat voor de school is (per verkocht item) en welk bedrag er afgedragen dient te worden. De actie moet tenslotte uw doel dienen.

 

Plan zorgvuldig en betrek de hele school en achterban

Timing is cruciaal voor het resultaat van de actie. Ik hanteer de algemene regel; de juiste timing is goud waard maar overvragen schaadt. Maximeer de fondsenwervingactiviteit op eens per 4 maanden. Kondig de actie ruim in het voren aan voor breed draagvlak en stel daarin het gezamenlijk doel en de hoogte van het wenselijk bedrag voor dit doel centraal. Een schoolbibliotheek inzamelactie kan in zijn algemeenheid rekenen op veel steun gezien het direct in het belang is van de kinderen.

 

Vier het resultaat

Iedereen heeft zich de actieperiode ingezet voor de schoolbieb, vier dit! Is het bedrag besteed? Maak de aankoop van de schoolboeken ook zichtbaar voor ouders en verzorgers. Plaats een kort berichtje op de website en/of de nieuwsbrief. Genieten van de trotse kinderen, ouders en schoolteam.

Benieuwd hoe www.mijnschoolbieb.nl uw schoolbibliotheek helpt aan te vullen met gemiddeld 1 boek per leerling? Vraag hier onze gratis brochure aan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *